Fair HR Løn ApS

Kompetencer

Kompetencerne bag Fair HR Løn ApS

Lønviden er ikke noget, der kommer fra dag 1. Det opbygges over år, og det vil altid forblive et uudtømmeligt område.

Den bedste lønkompetence er, hvor ens lønviden er så stor at man indser, hvornår noget ikke stemmer, og hvornår noget skal undersøges nærmere.

Visdomsord: "Hvis vi tænker, som vi plejer, og bruger de samme værktøjer og fremgangsmåder,
som vi plejer, så kan vi ikke forvente noget nyt" citat Albert Einstein.

Det er fuldstændig rigtigt, men man kan heller ikke forvente at få den kvalitet, som man plejer, for den forbliver ikke tidssvarende, i og med love og teknologi udvikler sig.

Det er her stop-op-effekten får sin fulde betydning, og det er her, der er mulighed for en positiv udvikling.

Lønviden er kompleks, bl.a. fordi der er så mange forskellige love og regler, som der skal tages højde for:

  • Skatteloven
  • Personalejuraen
  • Ferieloven
  • Overenskomster
  • Lokalaftaler
  • Private aftaler
  • Personalehåndbogen

Og hvilke aftaler overstyrer hvilke????
Hold tungen lige i munden, stop op, undersøg, spørg – det er bl.a. her Fair HR Løn ApS har sine spids-kompetencer.